شرکت خدمات مسافرتي و گردشگري هالي تور

پرستيژ اصفهان: دروازه شيراز ابتداي خيابان سعادت آباد 36689021-031

هالي تور کيش: خيابان فردوسي مجتمع مرواريد  4423270-0764

ستاره سياحان شرق مشهد: بين امام رضا يازده و چهارراه دانش  96-38559789-051

طلوع شرق کرمان: بلوار جمهوري ، بالاتر از چهارراه امام جمعه ،جنب موسسه زبان کیش ایر 2436062-0343

تلفن پشتيباني از ساعت8شب تا 8صبح  0900473-0913

تلفن کانتر مشهد 36689810-031

تلفن کانتر کیش 36696939-031

تلفن کانتر یزد 36699181-031

تلفن کانتر اقامت 36697404-031