خرید بلیط هواپیما {{filter.flight[0].destinationName.label}}

({{model.flights[0].items.length | number}} پرواز)
مرتب سازی
 • ساعت پرواز
 • قیمت
 • ظرفیت
لطفا کمی صبر کنید ...
{{::data.domAirlines[item.Options[0].FlightSegments[0].AirlineCode]}}
{{::o.FightSegments[0].AirlineName}}
{{::o.FlightSegments[0].ClassType}} {{::(o.FlightSegments[0].IsCharter?"Charter":"System")}}
{{::item.Options[0].FlightSegments[0].ClassType}} {{::(item.Options[0].FlightSegments[0].IsCharter?"Charter":"System")}}
قیمت رفت و برگشت {{::(item.PricingInfo.TotalFare / 10) | number}} تومان
{{::s.FlightSegments[0].AirlineName}}
{{::s.FlightSegments[0].ClassType}} {{::(s.FlightSegments[0].IsCharter?"Charter":"System")}}
{{route.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{::route.Destination}} {{::route.ArrivalAirport}}

{{::route.Duration}}

{{::route.FlightDetails[0].FlightNumber}}

{{::route.FlightSegments[0].Equipment}}

{{route.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}

{{::route.Origin}} {{::route.DepartureAirport}}
توقف: {{::route.ConnectionTime}} دقیقه
پرواز رفت پرواز برگشت مسیر {{($index + 1) | ordinal}}

با این پرواز در ساعت {{route.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} (به‌وقت محلی) از {{::route.Origin}} پرواز می‌کنید و پس از {{::route.FlightSegments[$index].ConnectionTime}} توقف در {{::stop.Destination}} و ، در ساعت {{stop.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} (به‌وقت محلی) به {{::stop.Destination}} می‌رسید .

Stop in {{::flight.Origin}} ({{::flight.DepartureAirport}}) {{::flight.ConnectionTime}}
{{::flight.Origin}} ({{::flight.DepartureAirport}}) {{flight.DepartureDateTime | date:'EEE d MMM'}} {{flight.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{::flight.Equipment}} No :{{::flight.OperatingCarrier}} {{::flight.FlightNumber}} Class : {{::flight.CabinClassCode}} {{::(flight.IsCharter?'charter':'system')}} {{::flight.Baggage}} | {{::flight.Duration}}
{{::flight.Destination}} ({{::flight.ArrivalAirport}}) {{flight.ArrivalDateTime | date:'EEE d MMM'}} {{flight.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}

لطفاً قوانین بلیط را به طور کامل مطالعه بفرمایید.
اگر قوانین موجود نیست و یا ابهام دارد قبل از خرید با شماره 03134010 تماس بگیرید.

لطفاً قوانین استرداد را به طور کامل مطالعه بفرمایید.
اگر قوانین موجود نیست و یا ابهام دارد قبل از خرید با شماره 03134010 تماس بگیرید.

RefundMethod: Non Refundable

RefundMethod: Online

RefundMethod: Offline

 • قیمت مسافر بزرگسال

  قیمت مسافر کودک

  قیمت مسافر نوزاد

  بهای مسیر {{(price.BaseFare / 10) | number}} تومان
  جمع عوارض {{((price.Taxes | sum) / 10) | number}} تومان
  کمیسیون {{(price.Commission / 10)| number}} تومان
  قیمت کل {{(price.TotalFare / 10) | number}} تومان
 • قابل پرداخت

  {{(item.PricingInfo.TotalFare / 10) | number}} تومان

با توجه به فیلترهای اعمال شده، موردی یافت نشد.

مشخصات تماس :

{{$select.selected.code}}
موبایل وارد شده اشتباه است
شماره موبایل الزامی است
{{$select.selected.code}}
موبایل وارد شده اشتباه است
شماره موبایل الزامی است
تلفن وارد شده اشتباه است
شماره تلفن الزامی است
فرمت ایمیل صحیح نیست
وارد کردن ایمیل الزامی است

مســافر {{$index | ordinal}} ({{pax.AgeTypeStr}})

لطفا نام را انگلیسی وارد نمایید
وارد کردن نام انگلیسی الزامی است
وارد کردن نام انگلیسی الزامی است
وارد کردن نام خانوادگی انگلیسی الزامی است
لطفا نام را فارسی وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید

سال اشتباه است. (باید 4 رقم باشد)

ماه اشتباه است.

روز اشتباه است.

وارد کردن تاریخ تولد الزامی است

تاریخ وارد شده نامعتبر است

وارد کردن محل تولد الزامی است
وارد کردن کد ملی الزامی است
کد ملی وارد شده نامعتبر است
اطلاعات پاسپورت
وارد کردن شماره پاسپورت الزامی است

سال اشتباه است. (باید 4 رقم باشد)

ماه اشتباه است.

روز اشتباه است.

وارد کردن تاریخ انقضا الزامی است

تاریخ وارد شده نامعتبر است

وارد کردن محل صدور پاسپورت الزامی است

در صورت نیاز می توانید توضیحات لازم را در این فیلد ذکر نمایید.

* لطفا فیلد های اجباری را بصورت صحیح تکمیل نمایید.

لطفا قبل از تایید اطلاعات و پرداخت ، اطلاعات زیر را بررسی کنید . مسئولیت هرگونه مغایرت اطلاعات به عهده کاربر می باشد .

اطلاعات پرواز رفت
اطلاعات پرواز برگشت
هواپیمایی {{::data.domAirlines[r.AirlineCode]}}
از: {{reserveInfo.Mabda.label}} ({{reserveInfo.Mabda.value}}) {{reserveInfo.Maghsad.label}} ({{reserveInfo.Maghsad.value}})
تاریخ پرواز : {{r.DepartureDateTime | date:'yyyy-MM-dd'}}
ساعت پرواز : {{r.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
به :{{reserveInfo.Maghsad.label}} ({{reserveInfo.Maghsad.value}}) {{reserveInfo.Mabda.label}} ({{reserveInfo.Mabda.value}})
کلاس پروازی : {{r.Class}}
شماره پرواز : {{r.FlightNo}}
نوع پرواز : سیستمی چارتر (غیر قابل استرداد)
نوع هواپیما : نا مشخص {{r.AirPlaneName}}
موبایل: {{bookInfo.Mobile}} تلفن: {{bookInfo.TelNo || '-'}}
موبایل اضطراری: {{bookInfo.Mobile2}} ایمیل: {{bookInfo.EmailAddress || '-'}}
نام و نام خانوادگی جنسیت تاریخ تولد محل تولد کد ملی شماره پاسپورت انقضا محل صدور قیمت بلیط
{{pax.FirstName}} {{pax.LastName}} {{pax.PersianFirstName}} {{pax.PersianLastName}} مرد زن | بزرگسال کودک نوزاد {{pax.DateOfBirth.formated || pax.DateOfBirth}} {{pax.Nationality.label}} {{pax.NationalId || '-'}} {{pax.DocumentNumber}} {{pax.PassengerPassportExpiryDate.formated || pax.PassengerPassportExpiryDate}} {{pax.IssuingPassports.label}} {{getPrice(pax.AgeType) | number}} تومان
جمع کل : {{reserveInfo.FeeGet | number}} تومان

قوانین خرید بلیط هواپیما

دفتر مرکزی هالی تور