تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

آدرس: کیش، بازار پارسیس، طبقه اول، غرفه 56

دفتر مرکزی: 34010-031

دفتر کیش: 44480370-076

دفتر اصفهان: 34020-031

طلوع شرق کرمان: 321255370-034

ستاره سیاحان مشهد: 09151172131

Instagram: Halitours

Telegram: @Halitours

LinkedIn: Halitour group

Pinterest: @Halitourgroup

دفتر مرکزی هالی تور