تور ارمنستان

"ارمنستان" کشوری در همسایگی ایران می‌باشد. همین نزدیکی باعث تعامل بیشتر و پیوند فرهنگی بین آنها شده است و از دیرباز تا به امروز مردمان آنها در حال رفت و آمد در این دو کشور می‌باشند.

ارمنستان با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب بین دریای سیاه و دریای خزر توانسته پل ارتباطی خوبی بین دو قاره آسیا و اروپا باشد.

.

.

دفتر مرکزی هالی تور