تور چین

کشور تاریخی چین، سنت و مدرنیته را در کنار یکدیگر قرار داده.                                                                                                                                            

در طول سفرتان به این کشور در هر گوشه‌ای از این شهر، شاهد بناهای جذاب و جالبی خواهید بود که هر کدام به حد زیادی نظرتان را به خود جلب خواهند کرد.

.

دفتر مرکزی هالی تور