شهری با چراغ های روشن

 

درمرکز ایران شهر تهران همچون قلبی تپنده است. شهری که 200 سال است لقب پایتخت ایران را به دوش می‌کشد و بسیاری از واژه‌ها فقط با تهران معنا می‌شوند.

شهری با ساختمان‌های سربه فلک کشیده، برج‌های بلند، کاخ‌های زیبا و مجلل که تهران را به شهری پیشرفته تبدیل کرده است.

دفتر مرکزی هالی تور