تور شهر گل و گلاب

 

در کوچه پس کوچه‌های کاشان که قدم می‌گذارید خانه‌هایی از جنس «عامری، طباطبایی و بروجردی» را می‌‌بینید که صدای تاریخ را در گوش شما زمزمه می‌کنند.

معماری این خانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که غرق در روزگاری می‌شوید که شاید آنها را در رویا و خیال لمس کرده باشید.

.

دفتر مرکزی هالی تور