تور شهر بادگیرها

 

یزد شهری مقدس، در دل کویر با خشت و گل درهم آمیخته شده‌اند تا شهری بسازند که خاکش طلاست .

گذر کردن در کوچه‌های باریک و دوست داشتنی آن و استشمام بوی کاهگل در خانه‌های قدیمی، هرکسی را سر ذوق می‌آورد و گویا «زندگی» است که با تاریخ ادغام شده است .

.

دفتر مرکزی هالی تور